สทน.ชวนเปิดประสบการณ์ไปกับโลกนิวเคลียร์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. จัดงาน "1 วันอัศจรรย์กับนิวเคลียร์ Nuclear in your life" ขึ้น เพื่อต้องการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ตลอดจนนำเสนอผลงานวิจัย ของ สทน.ที่ประสบความสำเร็จ และนำไปใช้ประโยชน์หลากหลายด้านในชีวิต อาทิ ด้านการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม และด้านอาหาร ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเกิดความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้อง อันนำมาซึ่งทัศนคติที่ดีต่อการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ที่ปัจจุบันถือว่ามีบทบาทสำคัญต่อการ
พัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก

งานหนึ่งวันอัศจรรย์กับนิวเคลียร์ฯ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553 เวลาตั้งแต่ 11.00 - 20.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 1 ลานจัดแสดง EDEN ผู้มาเที่ยวชมงานจะได้สัมผัสกับสาระความรู้ และความบันเทิงตลอด 1 วันเต็ม ได้แก่ อัศจรรย์แห่งการเรียนรู้เรื่องนิวเคลียร์ ซึ่งได้มีการจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องเทคโนโลยีนิวเคลียร์นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พร้อมพบผลงานวิจัยที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ครั้งแรกกับการเปิดตัวบัวสามสีสายพันธุ์แรกของโลก (จันทร์โกเมน)หนึ่งความสำเร็จของการใช้รังสีในการปรับปรุงพันธุ์พืช ชมความงามอัครศิลป์บังแทรก ประดับด้วยทองเหลืองฉลุลายทองคำเปลว คริสตัลกว่า 4,000 พันชิ้น และลอนดอนบลูโทแพซ มูลค่าต่อชิ้นนับล้านบาท ซึ่งจะนำมาจัดแสดงเป็นแห่งแรกและครั้งแรกในประเทศไทย ตื่นตากับชุดเครื่องประดับจากบลูโทแพซ อัญมณีที่ผ่านกระบวนการเพิ่มคุณภาพจากการฉายรังสีกว่า 10 ชุด และโอกาสเดียวที่จะได้สัมผัสแบบจำลองเตาปฏิกรณ์ปรมาณูอย่างใกล้ชิด,อัศจรรย์เรื่องราวประโยชน์ของนิวเคลียร์ การเสวนาเรื่องน่ารู้ประโยชน์หลากหลายด้านของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ที่นำมาถ่ายทอดให้ทุกท่านได้รู้ถึงความอัศจรรย์