อนามัยลงตรวจทะเบียนผู้ค้าสัตว์จตุจักร

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขประชานิเวศน์ ลงตรวจพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร หลังจากเกิดเหตุการณ์ ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าที่ผ่านมา เพื่อตรวจสอบทะเบียนผู้ค้าสัตว์ และรณรงค์ให้ผู้ค้านำสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันการเกิดโรคดังกล่าวด้วย จากการตรวจสอบเส้นทางการนำเข้าสัตว์พบว่า ส่วนหนึ่งมาจากความที่ไม่ได้มาตรฐาน และจะมีพ่อค้าคนกลางนำมาขายที่ตลาดอีกครั้งหนึ่ง สำนักอนามัย จึงแนะนำผู้ค้าให้มีการตรวจสอบแหล่งที่มาของสัตว์เหล่านี้อย่างชัดเจน รวมถึง จะต้องมีใบบันทึกการขายทุกครั้ง จะทำให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ขณะที่สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร ได้นำสุนัขของผู้ที่เสียชีวิตดังกล่าว จำนวน 5 ตัว ที่เหลือไปกักกันโรค และหากพบว่า มีเชื้อพิษสุนัขบ้า จะทำลายทิ้งทันที

นอกจากนี้ แพทย์หญิง มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จะลงตรวจพื้นที่ร้านขายสุนัขในจตุจักรวันพรุ่งนี้ เวลา 10.30 น. เพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอีกด้วย