โปรดเกล้ารับศพที่ปรึกษาทูตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

ในหลวง-ราชินีโปรดเกล้าฯ รับศพที่ปรึกษาประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงธากา ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด