ก.แรงงาน จัดประชุมการสร้างระบบเครือข่ายขยายความคุ้มครองประกันสังคม ตามมาตรา 40 ที่อุตรดิตถ์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงแรงงาน จัดประชุมการสร้างระบบเครือข่ายขยายความคุ้มครองประกันสังคม ตามมาตรา 40 ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนทั่วไปที่ประกอบอาชีพอิสระสมัครเป็นผู้ประกันตนมากขึ้น นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง การสร้างเครือข่ายขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบและการปรับปรุงระบบความคุ้มครองประกันสังคมตามมาตรา 40 ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันนี้ (19 ก.พ.53) ว่า กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้เร่งผลักดันให้มีการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม 2533 ให้ได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นเป็น 5 กรณี คือ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย และชราภาพ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนทั่วไปที่ประกอบอาชีพอิสระสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 มากขึ้น ทั้งนี้ในส่วนของการจัดประชุมได้เชิญอาสาสมัครแรงงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล แรงงานนอกระบบ กลุ่มอาชีพต่างๆ ประชาชนทั่วไป และข้าราชการจำนวนกว่า 400 คน เพื่อรับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่แรงงานนอกระบบ การปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรา 40 และร่วมแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการประกันสังคม เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้กลุ่มแรงงานนอกระบบได้รับการคุ้มครองประกันสังคมเพิ่มเติมอย่างเหมาะสมต่อไป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวอีกว่า ขณะนี้ทางกระทรวงแรงงานได้มีการประเมินผลจากการวิจัยข้อมูลของแรงงานนอกระบบว่ามีประมาณ 24 ล้านคน แสะพร้อมที่จะเข้าสู่ระบบความคุ้มครองประกันสังคมตามมาตรา 40 ทันที กว่า 9 แสนคน ซึ่งทางประกันสังคมพร้อมที่จะให้ความคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด