รมช.สาธารณสุข เปิด กศน.ตำบลสามเรือน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิด กศน.ตำบลสามเรือน เพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาภายในชุมชน ให้ประชาชนได้เข้าถึงการศึกษาอย่างใกล้ชิด วันนี้ (19 ก.พ.53) นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิด กศน.ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ได้สนับสนุนการจัดการศึกษาของ กศน.ตำบลสามเรือน เพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาภายในชุมชน การจัดตั้ง กศน.ตำบล จะเป็นกลไกในการับเคลื่อนการศึกษาในระดับท้องถิ่นและชุมชน ให้ประชาชนได้เข้าถึงการศึกษาอย่างใกล้ชิด และเป็นแหล่งความรู้ของคนทุกเพศทุกวัย ให้สามารถเข้ารับบริการได้อีกด้วย รวมทั้งเป็นศูนย์รวมของส่วนราชการต่างๆ ที่มาให้บริการประชาชนควบคู่กับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้แทนจากหมู่บ้านในตำบลเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในชุมชน ให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง สนองนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคญต่อการศึกษาของคนในชาติ ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายสูงสุด คือ "คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สำหรับภายในตัวอาคาร กศน.ตำบลสามเรือน ประกอบด้วย ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้, ห้องเรียนตามหลักสูตร กศน.ทุกระดับ และชุดรับสัญญาณดาวเทียม รวมทั้งการส่งเสริมด้านการกีฬานันทนาการ การส่งเสริมด้านอาชีพ วัฒนธรรมชุมชน และบริการอื่นๆ ที่ทันต่อความต้องการของประชาชนตลอดเวลา

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด