จังหวัดภูเก็ต จัดทำแผนบริหารจัดการน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค รองรับการเติบโตด้านการท่องเที่ยว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดภูเก็ตจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภค รองรับการเติบโตด้านการท่องเที่ยวและความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น นายธีระยุทธ์ เอี่ยมตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำจังหวัดภูเก็ต ตามแหล่งต่างๆ เช่น เขื่อนบางวาด เขื่อนบางเหนียวดำ ขุมเหมืองเทศบาลนครภูเก็ต และขุมเหมืองเอกชน มีน้ำรวมปริมาณ 46 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่ปริมาณการใช้น้ำปี 2553 ประมาณ 51 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อนำไปผลิตน้ำประปา 3 ล้าน 9 แสนลูกบาศก์เมตรต่อเดือนหรือประมาณ 47 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ในปีนี้เขื่อนบางวาด จะมีน้ำจ่ายสำหรับผลิตประปาเพียงพอถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งจะตรงกับช่วงหน้าฝนพอดี หากเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงติดต่อกัน 2 ปี จึงจะส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำในเขื่อนบางวาดและประเมินว่า สภาวะดังกล่าวจะเกิดขึ้นในปี 2557 กับ 2558 อาจจะเกิดภาวะแล้งต่อเนื่องได้ นอกจากนี้คาดการณ์ว่า ความต้องการน้ำใช้ในจังหวัดภูเก็ตจะเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี โดยในปี 2580 จะมีความต้องการน้ำทั้งปี 100 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่แหล่งน้ำสามารถกักเก็บได้ปีละ 4.7 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยอีกว่า แผนการพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มเติมของจังหวัดภูเก็ต ได้เตรียมแผนพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 4 โครงการ คือ สร้างอ่างเก็บน้ำคลองกระทะ ความจุ 5.7 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำคลองยน ความจุ 2 ล้านลูกบาศก์เมตร พัฒนาระบบแก้มลิงเติมน้ำในอ่างบางเหนียวดำ เฉลี่ย 6 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และเพิ่มขนาดความจุอ่างบางวาดได้อีก 3.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เพื่อให้ได้แหล่งน้ำเพียงพอรองรับการเติบโตด้านการท่องเที่ยวและความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด