สิงคโปร์คาดเศรษฐกิจเติบโตถึง 6.5% ในปีนี้

กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ แถลงในวันนี้ (19 ก.พ.) ว่า สิงคโปร์ยกระดับการคาดการณ์อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ ในปี 2553 จาก 3.0-5.0% ขึ้นเป็น 4.5-6.5% หลังการฟื้นตัวจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2552 ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมนั้นยังไม่แน่นอน โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ เนื่องจากการฟื้นตัวในสหรัฐ ยุโรป และญี่ปุ่นยังไม่ดีเท่าที่ควร นอกจากนั้น ความเสี่ยงด้านหนี้สินในบางประเทศของยุโรป ยังอาจเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์ด้วย.

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด