พณ.ดัน สินค้าแช่แข็ง บุกตลาดคูเวต

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผย ถึงการเดินทางเยือนประเทศคูเวต เพื่อขยายตลาดการส่งออกสินค้าไทย คูเวตถือเป็นตลาดส่งออกสำคัญของไทย ในประเทศกลุ่มอ่าวเปอร์เซีย เนื่องจากเป็นประเทศที่มีมูลค่าการค้าร่วมกัน อย่างน้อยประชากรมีกำลังซื้อสูง โดยนิยมสินค้าที่ได้มาตรฐานคุณภาพ จึงเป็นโอกาสของผู้ส่งออกไทยที่จะเข้ามาทำตลาด ซึ่งทางกรมส่งเสริมการส่งออก จะผลักดันให้สามารถส่งออกสินค้าไก่สดแช่เย็น แช่แข็ง และไก่ปรุงสุกในตลาดคูเวตให้ได้ หลังจากติดปัญหาในบางประการ ทำให้คูเวต งดการนำเข้าสินค้าไก่จากประเทศไทย และหลังจากได้หารือกับทางสภาหอการค้าคูเวตแล้ว ทางภาคเอกชนคูเวต ยินดีที่จะให้การสนับสนุนสินค้าไทย โดยหลังจากนี้กระทรวงพาณิชย์ จะประสานให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยืนยัน เป็นหนังสือในการรับรองมาตรฐานสินค้าไก่จากประเทศไทย ว่าปราศจากไข้หวัดนก และได้มาตรฐานสินค้าฮาลาล

นอกจากนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก ยังกล่าวอีกว่า คู่แข่งการส่งออกไก่ไทยในคูเวต ได้แก่ ประเทศบราซิล และคู่แข่งของสินค้าอื่นได้แก่ ประเทศเวียดนาม จีน และ อินเดีย