เชียงรายวิกฤติฝุ่นละอองมีค่าเกินมาตรฐาน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หมอกควันสีขาว ยังคงปกคลุมเหนือน่านฟ้าจังหวัดเชียงราย เป็นบริเวณกว้างและหนาทึบขึ้นทุกวัน ทำให้ค่าฝุ่นละอองในอากาศส่วนจังหวัดเชียงรายเพิ่มสูงขึ้นก็ตาม โดยทางสถานีตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในอากาศของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งตั้งสถานีตรวจวัดอยู่ที่บริเวณด้านหน้า สำนักงาน ปภ. จังหวัดเชียงราย เขตเทศบาลนครเชียงราย ตรวจวัดได้มากถึง 122 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่า เพิ่มสูงขึ้น จากวันก่อนถึง 22 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่วัดได้ 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งค่าดังกล่าวถือว่า เลยค่ามาตรฐาน 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แล้ว ขณะที่การเกิดไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ข้อมูลจากศูนย์ควบคุมปฏิบัติการไฟป่าจังหวัดเชียงราย พบว่า จังหวัดเชียงราย ยังไม่มีการเกิดไฟป่าในพื้นที่อุทยาน วนอุทยาน และป่าสงวน พื้นที่กว่า 75,000 ไร่ แม้แต่ครั้งเดียว ส่วนหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนั้น มาจากการลักลอบเผาพื้นที่ทำไร่ของชาวเขาและล่าสัตว์ และการเผาเศษหญ้าต่างๆ ของชาวไร่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งอยู่นอกเหนือจากพื้นที่ป่าสงวน ที่มีการขึ้นทะเบียนเอาไว้

อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่มีการคุมเข้มในทุกพื้นที่แล้วขณะนี้ ส่วนการเกิดไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือพบว่า จังหวัดพะเยา มีการเกิดไฟป่าค่อนข้างสูง ทั้งในเดือนกุมภาพันธ์ จนถึงขณะนี้ มีการเกิดไฟป่ามาแล้ว 70 ครั้ง