รฟท.เล็งเสนอแผนบริหารเงินต่อสภาพัฒน์ฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหานายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผย สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า ขณะนี้ คณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ บอร์ด ร.ฟ.ท. อยู่ระหว่างเร่งทำแผนปฏิรูปกิจการการรถไฟ ภายหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบอนุมัติงบฟื้นฟูกิจการ การรถไฟ โดยอยู่ระหว่างการวางแผนบริหารการใช้จ่ายเงิน จำนวน 1.53 แสนล้านบาท เพื่อจัดการเงินให้มีประสิทธิภาพ คาดว่า
จะสามารถนำเข้าที่ประชุม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ฯ ในสัปดาห์หน้า สำหรับ งานด้านการบริหารบุคลากร จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานเข้าไปทำหน้าที่บริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ ในระยะแรก จะเร่งทำโครงการซ่อมบำรุงหัวรถจักร จำนวน 56 คัน และโครงการจัดซื้อหัวรถจักรใหม่ โครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสี ทั่วประเทศ และโครงการปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟ ทั่วประเทศ