ผบ.ทบ.ปัดขัดนายกGT200-สุเทพแนะใช้คน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง กล่าว ก่อนเดินทางลงพื้นที่จังหวัดยะลา พร้อมกับ
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการทหารบก และ พล.อ.พิรุณ แผ้วพลสง เสนาธิการทหารบก ว่า การดำเนินการ
ในพื้นที่ขณะนี้ไม่มีสิ่งใด ต้องปรับแผนทำงาน แต่ต้องเร่งรัดการปฏิบัติตามแผนให้รวดเร็ว เนื่องจาก ผ่านครึ่งปี
งบประมาณแล้ว ส่วนเรื่องเครื่องตรวจวัตถุระเบิด GT200 นั้น ยอมรับว่า เป็นปัญหาที่เจ้าหน้าที่จะนำเครื่องมือใด
มาใช้แทน โดยตนเห็นว่า ต้องใช้ความสามารถของคนที่ผ่านการฝึกฝนอย่างเข้มงวดไปก่อน ทั้งนี้ เมื่อเกิดจุดอ่อน
ก็จะส่งผลให้ฝ่ายตรงข้ามโหมกระพือ ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องตั้งรับให้ดี อย่างไรก็ตาม การติดตามหาผู้รับผิดชอบ
เรื่องเครื่อง GT200 นั้น ต้องดูก่อนว่า เกิดจากสาเหตุใด

ด้าน พล.อ.อนุพงษ์ ยืนยันว่า ไม่มีความขัดแย้ง กับ นายกรัฐมนตรี เรื่องเครื่องตรวจวัตถุระเบิด GT200 โดยการ
ชี้แจงของกองทัพวานนี้นั้น ต้องการที่จะบอกว่า มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ขณะเดียวกัน ก็จะต้องให้เจ้าหน้าที่เข้าใจ
รวมทั้ง แจ้งเตือนให้ระมัดระวังตรวจด้วย อย่างไรก็ตาม ตนไม่กังวลอาจจะมีการตรวจสอบในเรื่องการจัดซื้อ


ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่ 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินทร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ได้มีผู้บัญชา
การระดับสูง ทั้งทหาร ตำรวจ และผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เดินทางมาเตรียมตัวต้อนรับ
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการทหารบก พร้อม
ด้วยคณะ ที่จะลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาภาคใต้ พร้อมรับฟังและชี้แจงเกี่ยวกับเครื่องมือ
GT200 ส่วนทางด้านมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัย ได้มีเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ในพื้นที่มีการตั้งจุดตรวจ
จุดสกัด และลาดตระเวนเส้นทางอย่างเข้มงวด เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงขึ้นในวันนี้

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด