ผู้ชำนาญการ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) แนะภาคอุตสาหกรรมควรลดปริมาณการปล่อยก๊าชเรือนกระจกควบคู่ไปกับการ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ชำนาญการ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) แนะภาคอุตสาหกรรมควรลดปริมาณการปล่อยก๊าชเรือนกระจกควบคู่ไปกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ นายอาวุธ นิติพน ผู้ชำนาญการ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) กล่าวในการเสวนา เบื้องหน้าเบื้องหลังประเทศไทยได้อะไร จากการประชุมสมัชชารัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 15 (COP15) ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ว่าไม่ได้มีการทำสนธิสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ เพียงแต่มีสาระสำคัญคือ การควบคุมอุณหภูมิของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้น 2 องศาเซลเซียส ซึ่งต้องพิจารณาอีกครั้งในอีก 5 ปีข้างหน้า และการกำหนดปริมาณสูงสุดของการปล่อยก๊าชเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะต้องลดปริมาณการปล่อยก๊าชเรือนกระจกอย่างชัดเจน ส่วนประเทศที่กำลังพัฒนายังไม่ต้องกำหนดปริมาณการปล่อยก๊าช สำหรับ ปริมาณการปล่อยก๊าชเรือนกระจกในประเทศไทย ในปัจจุบัน กว่าร้อยละ 50 มาจากภาคการเกษตร ส่วนที่เหลือมาจากอุตสาหกรรมและการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งในภาคอุตสาหกรรมสามารถควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าชเรือนกระจกได้ ดังนั้นจึงควรลดปริมาณการปล่อยก๊าชเรือนกระจกควบคู่ไปกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ นายอาวุธ กล่าวอีกว่า ในภาคอุตสาหกรรมการส่งออกมีแนวโน้มให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตที่มีการควบคุมการปล่อยก๊าชเรือนกระจก จึงต้องมีการจัดทำฐานข้อมูล เพื่อรองรับมาตรการการกีดกันทางการค้าในอนาคตด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด