ยกระดับลานกีฬาสู่ศูนย์กีฬาชุมชน70แห่ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำหรับโครงการนี้ มีขึ้นตามนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกรุงเทพมหานครที่ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาลานกีฬาและส่งเสริมกิจกรรมกีฬา ตลอดจนการออกกำลังกายควบคู่กันไป เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยทาง กทม.ได้จำลองลานกีฬาที่ปรับปรุงมาไว้ที่ลานคนเมือง โดยจะมีการแข่งขันกีฬาสตรีทบาสเกตบอล ฟุตซอล และเอ็กซ์ตรีมสปอร์ต ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553

ปัจจุบัน กทม.มีลานกีฬาจำนวน 1,263 ลาน ซึ่งกระจายอยู่ทั่วกรุง แต่ยังไม่ได้มาตรฐานและไม่มีความปลอดภัย เพราะฉะนั้นทางกทม.ได้ร่วมกับ มศว.และภาคเอกชน เพื่อพัฒนาลานกีฬา ตามแนว ซีเอสอาร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกายภาพและยกระดับลานกีฬาประเภท เอ ที่มีพื้นที่ 1 ไร่ขึ้นไปให้เป็นศูนย์กีฬาชุมชนที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และมีสิ่งอำนวย ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ เพื่อเพิ่มพื้นที่การออกกำลังกายให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมการเล่นกีฬาขึ้นพื้นฐาน อีกทั้งการพัฒนาลานกีฬามีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงรูปแบบการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โดยลานกีฬาที่มีการพัฒนาเป็นศูนย์กีฬาชุมชนในปี 2553 นี้ มี 5 แห่ง โดยได้รับการสนับสนุนทั้งอุปกรณ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง แท่นน้ำดื่ม ส่วนในสปี 2554 จะพัฒนาให้ได้อีก 25 แห่ง และภายในปี 2555 จะพัฒนาเพิ่มอีก 40 แห่ง รวมระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี จะต้องพัฒนายกระดับลานกีฬาให้ได้ 70 แห่ง เพื่อยกระดับมาตรฐานลานกีฬาเป็นศูนย์กีฬาชุมชน ทางกทม.ได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารศูนย์กีฬาชุมชน

เรื่องล่าสุดของหมวด กีฬา

ดูหมวด กีฬา ทั้งหมด