ก.วิทย์ฯ เตรียมทำเอกสารสรุปผลการทดสอบประสิทธิภาพ เครื่องตรวจวัตถุระเบิด จีที 200

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมทำเอกสารสรุปผลการทดสอบประสิทธิภาพ เครื่องตรวจวัตถุระเบิด จีที 200 พร้อมประสานกองทัพ ส่งเจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจกับกำลังพลในการเรียนรู้การใช้งานจีที 200 ในเหตุการณ์จริง คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจวัตถุระเบิด จีที 200 กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจวัตถุระเบิด จีที 200 จะจัดทำเอกสารสรุปเกี่ยวกับผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องจีที 200 เพื่อเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจวัตถุระเบิด จีที 200 ซึ่งจะมีขึ้นในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อแสดงถึงความชัดเจนในการตรวจสอบให้ทุกฝ่ายได้ทราบและเข้าใจตรงกัน ส่วนกรณีที่ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการทหารบก ระบุว่าจะยังคงใช้เครื่องจีที 200 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป และต้องการให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดเจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจกับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจและใช้เครื่องจีที 200 ในพื้นที่ภาคใต้นั้น จะมีการจัดทีมเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบประสิทธิภาพ จีที 200 ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำผลสรุปการทดสอบดังกล่าวไปชี้แจงทำความเข้าใจ พร้อมทั้งไปร่วมเรียนรู้และทดสอบการใช้เครื่องจีที 200 ในพื้นที่ที่มีการใช้งานจริง อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รวมถึงนักวิชาการ จะพยายามหาเครื่องมือชนิดอื่น เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบหามวลสารระเบิดแทนเครื่องจีที 200 ซึ่งจะพยายามดำเนินการอย่างรวดเร็วที่สุด

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด