คาดค่าFTพุ่งหลังแหล่งในพม่าหยุดผลิตก๊าซ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะทำงานติดตามการบริหารเชื้อเพลิง อนุมัติให้จัดทำแผนเพิ่มกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย ด้วยการขยายกำลังการผลิตก๊าซในอ่าวไทย 8 แหล่ง เพิ่ม
ขึ้นอีกร้อยละ 22 จาก 2,700 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เป็น 3,300-3,400 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพื่อชดเชยการหยุดผลิต ในแหล่งก๊าซธรรมชาติยาดานา ในพม่า ระหว่างวันที่ 19 มี.ค.-3 เม.ย.นี้ ซึ่งจะทำให้ปริมาณก๊าซจากพม่า ลดลงประมาณ 1,100 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หรือ 1 ใน 3 ของความต้องการใช้ในประเทศ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า ดังนั้น จึงต้องให้มีการเพิ่มการผลิตก๊าซฯจากอ่าวไทย รวมถึงยังให้บมจ.ปตท.(PTT)เร่งซ่อมบำรุง โรงแยกก๊าซฯ ที่ 1 ให้เร็วขึ้น


นอกจากนี้ ยังเตรียมแผนสำรองเชื้อเพลิง ได้แก่ น้ำมันเตา 236 ล้านลิตร และน้ำมันดีเซล 21 ล้านลิตร เพื่อนำไปเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า ที่โรงไฟฟ้าบางปะกง พระนครใต้ ราชบุรี และกระบี่ โดยแนวทางดังกล่าว จะให้ต้นทุนการผลิต
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) เพิ่มขึ้น คิดเป็นมูลค่า 1,800 ล้านบาท ซึ่งจะต้อง นำเข้าไปคำนวณอยู่ในค่าไฟฟ้าผันอัตโนมัติ (เอฟที)