ผู้ว่าฯกำแพงเพชรคุมเข้ม400ร.ร.หวั่นป่วน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวันชัย สุทิน ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน( กอ.รมน.)จังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า เราต้องดูแลทุกฝ่ายโดยไม่แยกสี ทั้งนี้ต้องทราบความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังมวลชน ที่อาจเกิดขึ้นในจังหวัด หากเกิดการรวมกลุ่มขึ้นในเรื่องใด ๆ ก็ตาม ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องส่งตัวแทนเข้าพื้นที่เจรจากับผู้ชุมนุม โดยไม่ต้องรอให้มีการเดินทางไปที่ศาลากลางจังหวัด ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลา หรือค่าใช้จ่าย ในการคลี่คลายปัญหาให้ยุติได้โดยเร็ว โดยทางราชการยินดีรับฟังปัญหาของทุกฝ่าย แต่หากมีการเดินทางไปชุมนุมหน้าศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเป็นการเข้มงวดในระบบรักษาความปลอดภัย จะให้ผู้ชุมนุมรวมตัวกันอยู่นอกรั้วของศูนย์ราชการ แล้วให้ส่งตัวแทนจำนวนหนึ่งเท่านั้น เข้าไปเจรจายื่นข้อเรียกร้องภายในศาลากลาง

นอกจากนี้ยัง เป็นห่วงโรงเรียนในเขตจังหวัดกำแพงเพชร กว่า 400 แห่ง ขอให้นายอำเภอทุกอำเภอ ไปดูแลร่วมกับประชาชนในชุมชนพื้นที่ตั้งโรงเรียน อย่าให้เกิดมีไฟลัดวงจร ไฟไหม้ ในช่วงระยะนี้ เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในปี 2549
และเน้นย้ำเวรยามสถานที่ราชการ หากเกิดเหตุต้องรายงานให้เร็ว ควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ อย่าให้มีใครบุกรุกเข้าไปทำลายสถานที่ราชการ