สาทิตย์หารือสื่อ-ผู้เกี่ยวข้องรับมือม็อบ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ในฐานะกรรมการคณะกรรมการติดตามสถานการณ์ความมั่นคงหรือ คตม. เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์การเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดง ประกอบด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. กองบัญชาการตำรวจนครบาล กรุงเทพฯ รวมถึงผู้บริหาร และผู้ประกอบการณ์สื่อทุกแขนง พร้อมกับเชิญให้สื่อมวลชนเข้ารับฟัง เพื่อให้เสนอข่าวความเข้าใจกับประชาชน และป้องกันไม่ให้มีเงื่อนไขนำไปสู่ความรุนแรง เนื่องจาก ที่ผ่านมา มีความพยายามที่จะเสนอข่าวบิดเบือน ซึ่ง คตม. จะต้องประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตามในแนวทางที่กำหนดได้ ทั้งนี้ มีการแบ่งสถานการณ์ออกเป็นก่อน และหลัง วันที่ 26 ก.พ. ขณะที่ รัฐบาลเอง ก็จะป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรง พร้อมทั้ง รักษาความเรียบร้อยให้กับประชาชน ขณะเดียวกัน ก็ต้องการให้ทุกฝ่ายรักษากฎหมายด้วย

ทั้งนี้ ยืนยันว่า รัฐบาลสามารถใช้กฎหมายปกติ ในการดูแลรักษาความเรียบร้อย จนกว่าจะมีสถานการณ์ที่มีเงื่อนไข และยกระดับขึ้น พร้อมกับยืนยันว่า รัฐบาลไม่มีแผนการลับ เพราะดำเนินการทุกขั้นตอน อย่างเปิดเผย