สภาปิดแล้วส.ส.น้อยหวั่นไม่ครบองค์ประชุม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้ปิดการประชุมลงแล้ว โดยเป็นการปิดประชุมในขณะที่อยู่ระหว่างการพิจารณารับทราบรายงาน การเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ของคณะกรรมาธิการสามัญสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 20 คณะ ซึ่งสมาชิกบางส่วนเห็นว่า จะรายงานต่อที่ประชุม ควรมีรายละเอียดที่ชัดเจน รวมถึงการเดินทางไปต่างประเทศ ของประธาน และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ก็ควรต้องนำมาชี้แจงต่อที่ประชุมด้วย เพื่อไม่ให้เกิด 2 มาตรฐาน ดังนั้น นายสามารถ แก้วมีชัย รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธาน ในการประชุม จึงให้กรรมาธิการแต่ละคณะไปหารือ กับนายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อน จากนั้น จึงได้สั่งปิดการประชุม พร้อมให้ความเห็นว่า น่าจะมีร่างกฎหมายอื่น ที่สำคัญกว่าขึ้นมาพิจารณา

อย่างไรก็ตาม การปิดประชุมครั้งนี้ ตั้งข้อสังเกตได้ว่า ประธานการประชุม อาจเห็นว่าจำนวนสมาชิกในห้องประชุม มีจำนวนน้อย จึงสั่งปิดการประชุม เพราะเกรงว่า จะเกิดปัญหาองค์ประชุมไม่ครบ หากมีการพิจารณาร่างกฎหมายที่ต้องลงมติ

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด