ชาวนาคา จัดสมโภชสายน้ำและฟื้นฟูการปลูกพลับพลึงธาร หนึ่งเดียวในโลก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ชมรมเพลินไพรศรีนาคา จัดกิจกรรมสมโภชสายน้ำคลองนาคาและฟื้นฟูการปลูกพลับพลึงธาร หนึ่งเดียวในโลก นายชำนิ อุ่นขาว ประธานชมรมเพลินไพรศรีนาคา เปิดเผยว่า ชมรมเพลินไพรศรีนาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง กำหนดจัดกิจกรรมสมโภชสายน้ำคลองนาคาและฟื้นฟูการปลูกพลับพลึงธาร หนึ่งเดียวในโลก เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์พลับพลึงธารคลองนาคา เนื่องจากการปัจจุบันมีการขุดลอกคลอง การสร้างฝายกั้นน้ำ และการลักลอบขุดหัวพันธุ์พลับพลึงธารในคลองธรรมชาติส่งออกไปยังต่างประเทศ ทำให้พลับพลึงธารมีปริมาณลดลงทุกปี หากไม่มีการอนุรักษ์ไว้พรรณไม้ชนิดนี้อาจจะสูญพันธุ์ได้ภายใน 2-3 ปี ดังนั้นในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.30 น. จะทำพิธีสมโภชสายน้ำคลองนาคา ณ ที่ทำการชมรมเพลินไพรศรีนาคา ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ และทำพิธีกรรมทางศาสนาพุทธและอิสลาม จากนั้น เวลา 13.00 น. ร่วมกับปลูกพลับพลึงธาร และเวลา 17.00 น. ร่วมกิจกรรมสันทนาการ ชมหนังตะลุง จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด