เร่งระดมแจกจ่ายน้ำให้ชาวบ้านในอ.แม่เมาะ

INN News

สนับสนุนเนื้อหาเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง นำรถบรรทุกน้ำขนาด 3 หมื่นลิตร เร่งออกแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ขาดน้ำ สำหรับไว้ใช้ อุปโภค บริโภค ที่บ้านสวนป่า หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ หลังจากบ่อประปาหมู่บ้านตื้นเขิน จนพื้นบ่อน้ำ เห็นเป็นสีขุ่น ส่งผลให้กับชาวบ้าน ได้รับผลกระทบ กว่า 360 หลังคาเรือน และยังมีสัตว์เลี้ยงพร้อมทั้งพืชผลทางการเกษตรได้รับผลกระทบ

จากผลกระทบกับปัญหาภัยแล้งนั้น พบในพื้นที่ไม่มีแหล่งน้ำที่ถาวร เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งทุกปี จะประสบปัญหาภัยแล้ง และขาดแคลนน้ำดังกล่าว และ สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน ส่วนการแก้ปัญหาในระยะยาว ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้วางแผนการตามยุทธศาสตร์ และกำลังจัดหาแหล่งน้ำ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้อุปโภค บริโภค อย่างยั่งยืนไว้แล้ว