ชินวรณ์ ระบุ จะเร่งผลักดันพ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะเร่งผลักดันพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ....ให้ทันในช่วงการประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยสามัญทั่วไป นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังร่วมประชุมคณะกรรมการคุรุสภาว่า ได้ขอความร่วมมือคณะกรรมการคุรุสภา ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง และช่วยกันการสร้างมาตรฐานวิชาชีพครู ขณะเดียวกันได้แจ้งนโยบายที่ชัดเจน ในการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครู ซึ่งนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้สนับสนุนให้มีพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.... ซึ่งกำลังเร่งประสานงานให้เสร็จในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยสามัญทั่วไป นอกจากนี้ จะจัดตั้งกองทุนพัฒนาวิชาชีพครู วงเงินงบประมาณ 500 ล้านบาท โดยจะระดมครูช่วยกันสนับสนุนกองทุน เพื่อสร้างจิตสำนึกร่วมกัน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด