ภัทรียา ห่วง แดงชุมนุมทำหุ้นผันผวน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวถึง ความกังวลในสถานการณ์ วันที่ 26 ก.พ. ซึ่งจะมีการตัดสินคดียึดทรัพย์ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ จนอาจมีผลกระทบต่อความผันผวนในตลาดหลักทรัพย์ว่า ยอมรับว่า กังวล เพราะไม่อยากให้มีเหตุรุนแรงที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน และนักลงทุนจาก
ภายนอก แต่เชื่อว่า การที่ ทุกคนได้นำข้อมูลต่างๆ ที่รับรู้ในช่วงนี้มาประกอบการพิจารณา คงไม่ทำให้เกิดความผันผวนมากเกินไป

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องระบบงาน การให้ข้อมูลข่าวสาร และการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข่าวสารต่างๆอย่างต่อเนื่อง