กระทรวงสาธารณสุข เตรียมแจกหนังสือ 3 เล่ม ในโครงการหนังสือเล่มแรก พร้อมดึงอสม. สสจ.

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมแจกหนังสือ 3 เล่ม ในโครงการหนังสือเล่มแรก พร้อมให้ อสม. สสจ. และพยาบาล ให้คำแนะนำการอ่านหนังสือพ่อแม่มือใหม่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผลักดันโครงการหนังสือเล่มแรกให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยจากการดำเนินงานที่ผ่านมากว่า 1 ปี ผลงานวิจัย ระบุชัดเจนว่า เด็กที่พ่อแม่อ่านหนังสือให้ฟังตั้งแต่แรกเกิด จะมีพัฒนาการ ด้านความคิด ร่างกาย และจิตใจ ดีกว่าเด็กที่พ่อแม่ไม่ได้อ่านหนังสือให้ฟังตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุข เตรียมหนังสือ 3 เล่ม ประกอบด้วย เล่มแรก คือ ตั้งไข่ล้ม สำหรับแจกจ่ายให้พ่อและแม่ ตั้งแต่เด็กแรกเกิด เล่มสอง เรื่อง ติ๊กต๊อก สำหรับเด็กมีอายุ 6 เดือน และเล่มสาม นิทานอิสป สำหรับเด็กอายุ 1 ขวบ รวมทั้งจะดึง อสม. พยาบาล และสสจ. ให้คำแนะนำกับพ่อแม่สำหรับการอ่านหนังสือเล่มแรกที่ถูกวิธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวอีกว่า ในส่วนของประเทศไทย แต่ละปีมีเด็กเกิดใหม่เฉลี่ยจำนวน 8 แสนคน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข จะเร่งดำเนินการให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยเร็ว

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด