สตูล จัดมหกรรมอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงาน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า จังหวัดสตูล ร่วมกับ หอการค้าและจัดหางาน จัดงานมหกรรมอาชีพจังหวัดสตูล 2010 สู่ผู้เรียน บริเวณศาลากลางจังหวัดสตูล ในวันที่ 23 ก.พ.นี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ นักเรียน นักศึกษา ผู้ว่างงาน และผู้ต้องการอาชีพเสริม

ให้ศึกษาโลกทัศน์ด้านอาชีพ สร้างกลไก เพื่อส่งเสริมสร้างแรงงานไทยให้เข้มแข็งสู่ตลาดแรงงาน โดยมีกิจกรรมพิธีถวายสัตย์ แรงงานไทยร่วมใจถวายสัตย์ ปฏิบัติธรรม น้อมนำถวายแด่องค์พ่อหลวงของปวงประชา มีการแสดงดนตรีของนักเรียนและเยาวชน การประกวดร้องเพลง และการรับสมัครงานลงทะเบียนผู้ประกอบการงานในต่างปรนะเทศ รวมถึง การทดสอบอาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ขายแรงงานงานแสดงสินค้าส่งออกจากโรงงานมีการเปิดท้ายขายสินค้าและจำหน่ายสินค้าราคาถูก แก่ประชาชนที่ร่วมงาน

อย่างไรก็ตาม จังหวัดสตูล ขณะนี้ยังมีแรงงานที่เดินทางไปขายแรงงานที่ผิดกฎหมายในประเทศเพื่อนบ้านจำนวนมาก