กงสุล USA จัดประชุมนานาชาติ เชียงใหม่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ (Shangri-La Chiang Mai) สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมนานาชาติเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคเหนือประเทศไทย โอกาสและความท้าทายในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเฉลิมฉลองวาระก้าวสู่ปีที่ 60 แห่งการก่อตั้งสถานกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายอีริค จี จอห์น (Eric G.John) เอกอัครราชทูตสหรัฐอมริกา ประจำประเทศไทย เป็นประธาน และกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ ไอที และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐกับไทย และมีนายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ วิสัยทัศน์ ประเทศไทย ด้านไอที และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั้งนี้ นายไมเคิล เค.มอร์โรว์ กงสุลใหญ่ แห่งสหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ นอกจากนี้ เฉลิมฉลองความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับสหรัฐแล้ว ยังเชื่อว่า จะดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมด้านไอทีจากส่วนกลาง และต่างประเทศมายังภูมิภาค อันเป็นการสร้างฐานความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภาคเหนือของไทย นอกเหนือจาก รายได้หลักที่มีจากการท่องเที่ยวด้วย ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 ก.พ. โดยมีผู้แทนจากบริษัทด้านไอทีชั้นนำของสหรัฐและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ไอบีเอ็ม ไมโครซอฟ์ และ ยังคาดหวังว่า จะก่อให้เกิดการร่วมทุน ด้านธุรกิจไอทีด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด