เชียงใหม่ยังใช้แค่กำลังตำรวจดูสถานที่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำหรับการดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เช่น ศาลากลางจังหวัด หากมีการมาชุมนุมของมวลชน ก็จะมีการใช้กำลังตำรวจและฝ่ายรักษาความสงบของทาง
จังหวัดเท่านั้น เพื่อดูแลทรัพย์สินของประชาชน หรือสถานที่ราชการให้มีความปลอดภัย ซึ่งจากการติดตามข่าว ขณะนี้ยังไม่จำเป็นต้องร้องขอกำลังจากทหารเข้ามาช่วย เพราะยังไม่มีความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ ขณะที่ความ
เคลื่อนไหวของกลุ่มรักเชียงใหม่ 51 วันนี้ ยังคงระดมรายชื่อประชาชนให้ครบ 20,000 รายชื่อ ให้ยื่นถอดถอนนายพงษ์เทพ ศิริพงศ์ติกานนท์ และ นายกำพล ภู่สุดแสวง ผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาทางการเมืองของ
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดย นางกัญญาภัค มณีจักร แกนนำกลุ่มรักเชียงใหม่ 51 ระบุว่า จะรวบรวมรายชื่อให้ได้อีก 10,000 รายชื่อ ภายในวันที่ 20 ก.พ. เพื่อส่งให้ประธานวุฒิสภา หลังจากรายชื่อที่ได้รวบรวมก่อนหน้านี้
นำส่งไปแล้ว ทั้งนี้ เพื่อป้องกันปัญหารายชื่อที่ขาดคุณสมบัติ