ตำรวจยังวางมาตรการรปภ.รัฐสภาเข้ม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ จะเริ่มขึ้นในเวลา 09.00 น. โดยมีวาระที่น่าสนใจ ในการรับทราบรายงานการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ของคณะกรรมาธิการจำนวน 20 คณะ นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณารายงานผลการ
ศึกษาปัญหาการบังคับใช้ เพื่อการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ศึกษาปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว
ขณะที่มีญัตติด่วนที่น่าสนใจ ในเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อหามาตรการป้องกันการรัฐประหารญัตติด่วน ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อติดตาม และตรวจสอบโครงการตามแผน
ปฏิบัติการไทยเข้มแข็งของรัฐบาล โดย น.พ.ชลน่าน ศรีแก้ว เป็นผู้เสนอญัตติด่วน เรื่องขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการกู้ ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดย นายวรวัฒน์ เอื้ออภิญญกุล เป็นผู้เสนอ นอกจากนี้ ยังมีกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีที่น่าสนใจอาทิ เรื่องการประกันรายได้เกษตรกรชาวนาจังหวัดลำพูน ที่ นายสถาพร มณีรัตน์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ รวมถึงกระทู้ของ นายปวีณ แซ่จึง ส.ส.ศรีสะเกษ ที่จะถามนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับปัญหาการสร้างฝายหัวนาอ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ด้วย

อย่างไรก็ตามนั้น บรรยากาศการรักษาความปลอดภัยที่รัฐสภา ขณะนี้ยังคงมีการใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำรัฐสภาดูแลความปลอดภัยตามปกติ