''ชินวรณ์''เห็นดีใช้ O-NET คัด ม.1,ม.4

ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า จากที่สทศ.ได้จัดแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ประจำปีการศึกษา 2552 ของนักเรียน ป.6 ในวันที่ 2-3 ก.พ.ที่ผ่านมา พบว่ามี 2 โรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์และขอนแก่นเข้าข่าย ทุจริต และขณะนี้ได้มีรายงานเพิ่มเติมว่า มีโรงเรียนที่จังหวัดสุพรรณบุรีอีกโรงหนึ่งที่เข้าข่ายทุจริต ดังนั้น สทศ.จึงทำเรื่องขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ช่วยตจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง แต่ใน เบื้องต้น สทศ. จะไม่มีการประกาศคะแนนของนักเรียนทั้ง 3 โรงดังกล่าว จนกว่าจะตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อย

ผอ.สทศ. กล่าวต่อไปว่า ถึงจะจัด สอบเสร็จแล้วและไม่มีการร้องเรียนทุจริต เข้ามา แต่สทศ.ก็สามารถตรวจสอบความผิดปกติในการทำข้อสอบได้ เช่น ดูกระดาษคำตอบและคะแนนสอบ โดยอาจจะนำไปเปรียบเทียบกับผลสอบปีที่ผ่านมา ถ้าผลออกมาต่างกันราวฟ้ากับดิน หรือ คะแนนสูงสุดและ ต่ำสุดของโรงเรียนเดียวกันใกล้เคียงกันมาก หรือ มีการลบกระดาษคำตอบ ก็น่าสรุปได้ว่าโรงเรียนมีการทุจริต เป็นต้น

ศ.ดร.อุทุมพร กล่าวว่า ที่ผ่านมาตนได้หารือกับนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษา ธิการ เกี่ยวกับการนำคะแนน O-NET มาใช้ในการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของการจบการศึกษาหรือ exit-exam นั้น นายชินวรณ์เห็นด้วยในหลักการ แต่ต้องมีการหารือกับ สพฐ. ก่อน.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด