มติสภารับหลักการร่างพรบ.การศึกษาแห่งชาติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พร้อมกับร่างพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการรวม 7 ฉบับ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 395 เสียง งดออกเสียง 1 ไม่ลงคะแนนเสียง 16 และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างจำนวน 48 คน กำหนดรายญัตติ 7 วัน โดยใช้ร่างของรัฐบาล เป็นหลักในการพิจารณา นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์เช่นเดียวกัน และใช้คณะกรรมาธิการศึกษาชุดเดียวกับร่างพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ

อย่างไรก็ตาม นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธาน ในการประชุมได้นัดคณะกรรมาธิการวิสามัญ ที่พิจารณาร่างกฎหมาย ทั้ง 3 ฉบับ ประชุมร่วมกัน ในวันที่ 18 ก.พ. เวลา 11.30 น. ก่อนที่จะสั่งปิดการประชุมในวันนี้

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด