จนท.ปัตตานียังGT200ลาดตระเวน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

จากการสำรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจ และ ฝ่ายปกครอง ของจังหวัด ปัตตานี ปรากฏว่า บริเวณพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าใช้เครื่อง GT200 ต่อเนื่องทั้งใช้ตรวจหา วัตถุต้องสงสัย
อาวุธ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุตามเส้นทางและย่านตลาดสด และลาดตระเวนรักษาความปลอดภัย ให้กับคณะครูด้านเจ้าหน้าที่นายทหาร ที่ใช้เครื่อง GT200 กล่าวว่า โดยส่วนตัวยังคิดว่าเครื่องที่ GT200 ยังคงเป็นอุปกรณ์
เสริมความมั่นใจ แม้หลายฝ่ายออกมายืนยันว่า ไม่ใช่หรือใช้ไม่มีประสิทธิภาพ จากประสบการณ์ที่ใช้มานาน ขอยืนยันว่า ใช้ได้และเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดที่กองทัพมีในขณะนี้ และหากไม่มีคำสั่งยกเลิกการใช้จากผู้บังคับบัญชา ก็ยังต้องเดินหน้า
ใช้ต่อไป