สมุทรปราการจัดกิจกรรมสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา นายชนะ นพสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทย มีนโยบายที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ธำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ จังหวัดสมุทรปราการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จึงได้จัดโครงการพระสงฆ์ 84 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 ตั้งแต่เวลา 18.00 น เป็นต้นไป ณ บริเวณองค์พระสมุทรเจดีย์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อธำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้ง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ และประชาชนชาวไทยทั้งชาติ ตลอดจน เพื่อให้เกิดความรักสมัครสมาน สามัคคี ของคนไทยทุกหมู่เหล่า จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพียงกัน/

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด