ซิป้า ชี้ โครงการไทยเข้มแข็งจัดซื้อ คอมพิวเตอร์ ช่วยกระตุ้นตลาดอุตสาหกรรมไอซีทีปี 53 ขยายตัวมากขึ้น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ซิป้าและเนคเทค ชี้ ทิศทางตลาดอุตสาหกรรมไอซีทีปี 2553 ตลาดคอมพิวเตอร์ จะขยายตัวอีกครั้งจากการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ในโครงการไทยเข้มแข็งของรัฐบาล นายจำรัส สว่างสมุทร ประธานสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย เปิดเผยข้อมูลผลสำรวจ ตลาดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและซอฟต์แวร์ จากการสนับสนุนของสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือ ซิป้า และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและซอฟต์แวร์ในประเทศไทย โดยพบว่าในปี 2552 ภาพรวมของตลาดไอซีทีธุรกิจด้านโทรศัพท์มือถือมีการขยายตัวมากที่สุดถึง 360,000 ล้านบาท ส่วนในปี 2553 นี้จากการประเมินแนวโน้มและพฤติกรรมของผู้บริโภคประกอบกับเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวขึ้น คาดว่า ตลาดด้านการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือยังคงครองส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดเช่นเดิม โดยเฉพาะในส่วนของสมาร์ทโฟนที่จะมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นตลอดทั้งปี เป็นผลมาจากราคาอุปกรณ์เริ่มมีราคาลดลงและความต้องการใช้การสื่อสารที่รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ ในส่วนของตลาดด้านคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งแบบคอมพิวเตอร์ PC และคอมพิวเตอร์พกพาหรือโน้ตบุ๊ค จะมีการขยายตัวและยอดจำหน่ายสูงขึ้นอีกครั้ง ส่วนหนึ่งเป็นผลมากจากการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ในโครงการไทยเข้มแข็งของรัฐบาล และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่นิยมหาซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องที่สองเพื่อพกพากันมาขึ้น ตลอดจนการตระหนักในการรณรงค์ใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่เริ่มเห็นผลได้ชัด ส่วนแนวโน้มของการใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคจะหันไปใช้แบบไร้สายมากขึ้น เนื่องจากการเข้ามาของระบบ 3 จีและ WIFI ที่สามารถสนองการใช้งานของผู้บริโภคได้มากกว่า

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด