ปราจีนฯ เร่งพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดตั้งกลุ่มฝึกอาชีพปั้นแป้งเสริมอาชีพราษฎร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดปราจีนบุรี เร่งพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดตั้งกลุ่มฝึกอาชีพ ปั้นแป้งเสริมอาชีพราษฎร นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เปิดเผยถึงการดำเนินการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนว่า ได้มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 29 โดย นายเชาวลิต ชูชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ จัดเวทีค้นหาศักยภาพความต้องการในพื้นที่ตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ การจัดทำโครงการส่งสริมความรู้และฟื้นฟูการะกอบอาชีพ หลักสูตร ผลิตภัณฑ์การปั้นแป้ง โดยกำหนดการฝึกอบรม 30 วัน (ภาคทฤษฎี 10 วัน, ภาคปฏิบัติ 20 วัน) ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์-17 มีนาคม 2553 ณ เทศบาลตำบลนาปรือ อำเภอเมืองปราจีนบุรี มีกลุ่มสนใจเข้ารับการฝึกอบรมจากเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ อำเภอเมืองปราจีนบุรี,เทศบาลตำบลโพธิงาม อำเภอประจันตคาม และตำบลโตนด อำเภอประจันตคาม ตำบลละ 19 คน รวม 57 คน เข้ารับการฝึกอบรมการดำเนินการนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งให้ประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรมมีอาชีพเสริมจากการใช้เวลาว่างเพื่อเพิ่มรายได้ นอกเหนือจากงานประจำที่ทำอยู่ ถือเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้รู้จักหลักในการดำเนินชีวิตที่พอเพียง และรู้คุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพราะเป็นงานที่ประชาชนมีความคิดเห็นตรงกัน และมุ่งหวังที่จะเข้ารับการฝึกอบรมตามที่ตนต้องการ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและครอบครัวได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด