หนูนากาฬสินธุ์ระบาดหนักข้าว3หมื่นไร่ยับ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมบูรณ์ วุฒิพงศ์ประเสริฐ เกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ขณะนี้หนูนาได้กัดกินข้าวนาปรัง ของเกษตรกรขยายเป็นวงกว้างเพิ่มขึ้นอีกกว่า 3 หมื่นไร่ ในจำนวน 130 หมู่บ้าน 14 ตำบล ในเขต อ.กมลาไสย อ.ร่องคำ และ อ.ฆ้องชัย โดยจากการลงพื้นที่สอบปากชาวบ้านพบว่า บางคืนจับหนูนาได้มากถึง วันละ 500 ตัว แต่ก็ยังไม่สามารถลดปริมาณของประชากรหนูนาได้ เพราะวงจรหนูนาในแต่ละปี สามารถขยายพันธุ์ครั้งละหลายพันตัว ซึ่งนอกเหนือจากการส่งนักวิชาการลงพื้นที่ให้ความรู้กับเกษตรกรในการปราบหนูนา โดยเน้นวิถีทางธรรมชาติ หรือที่มีผลกระทบกับสภาวะธรรมชาติให้น้อยที่สุด ก็ยังพบว่า เกษตรกรยังมีการพัฒนาการปราบหนูนา ด้วยวิธีการชอร์ตไฟฟ้าที่อาศัย
พลังงานไฟฟ้าจากเครื่องไถ่นาเดินตาม ซึ่งก็ได้ผลดีและมีผลอันตรายน้อย ที่ถือว่า เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่เกิดขึ้น ในช่วงของวิกฤติชาวนา และนอกจากนี้ ความพยายามที่เหลือก็ยังมีการปล่อยงูปลา ซึ่งเป็นสัตว์ไม่มีพิษในแปลงข้าวนาปรัง โดยอาศัยวงจรสัตว์ทำลายกันเอง ที่คาดว่า จะได้ผลดีและลดปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรลงได้