ทนายมุสลิมชี้จีที200ยังไม่จบต้องโปร่งใส

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอนุกูล อาแวปูเตะ ประธานศูนย์ทนายความมุสลิม จังหวัดปัตตานี กล่าวว่า เครื่อง GT200 ยังไม่จบเพียงเท่านี้ ส่วนเรื่องที่น่าเป็นห่วง ไม่แพ้ประสิทธิภาพของเครื่อง ก็คือ ความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อ และเรื่องผลประโยชน์ เนื่องจาก กลายเป็นวลีติดปากกัน ใน 3 จังหวัดไปแล้วว่า อุตสาหกรรมความมั่นคง มันเป็นสิ่งที่ประชาชนสงสัย เพราะมีอะไรที่บ่งบอกว่า มีผลประโยชน์ซ้อนอยู่ ซึ่งรัฐต้องเร่งสะสาง ที่สำคัญยังมีเครื่องมืออื่นๆ อีก ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเรือเหาะตรวจการณ์ กล้องวงจรปิด ที่มีคำถามว่า กระบวนการจัดซื้อโปร่งใสขนาดไหน ทุกวันนี้ชาวบ้านเข้าใจว่า เหตุการณ์ภาคใต้ยืดเยื้อมาถึงขณะนี้ เพราะทุจริตและผลประโยชน์ของรัฐ และหลังจากนี้ หากฝ่ายความมั่นคง จะมีมาตรการอะไรมาในพื้นที่ ควรมีกระบวนการศึกษาหารือ หรือ เปิดโอกาสให้องค์กรภาคประชาสังคม ร่วมพิจารณาก่อน และสอบถามความเห็นจากคนในพื้นที่ด้วย ไม่อย่างนั้นจะเกิดความไม่สบายใจเหมือนมาตรการควบคุมยานพาหนะ ด้วยการขึ้นทะเบียนและติดสติกเกอร์บาร์โค้ด ซึ่งมีปัญหามากมายตามมา