ไตรรงค์ยันไม่มีสำรองเงินหากบ้านเมืองวุ่น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ ปฏิเสธว่า ไม่มีการสำรองเงินสำหรับใช้ หากเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมือง เนื่องจากงบประมาณในการรักษาความปลอดภัยนั้นมีอยู่แล้ว พร้อมเชื่อว่า สถานการณ์ทาง
การเมือง จะไม่มีความรุนแรงบานปลายเหมือนช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทั้งนี้ได้ให้ความมั่นใจกับนักลงทุนต่างประเทศว่า การชุมนุมเป็นเรื่องปกติ และจะควบคุมให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย พร้อมอยากให้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวการชุมนุมมีจิตสำนึกว่า ไม่ควรที่จะทำอะไรที่เป็นความเสียหายกับประเทศเพื่อนบ้าน

นอกจากนี้ นายไตรรงค์ ยังกล่าวถึง การเคลื่อนไหวของ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก หรือ เสธ.แดง ในฐานะที่มีความคุ้นเคยกันมาก่อนว่า ไม่ได้มีการติดต่อ หรือพูดคุยกันถึงการเคลื่อนไหว และคงไม่มีการ
ห้ามปรามอะไร ทั้งนี้ เสธ.แดง ควรรู้ว่าอะไรที่ทำแล้วทำให้ตัวเองเสียหาย ซึ่งการต่อสู้ไม่ควรที่จะสร้างศัตรูรอบด้าน

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด