ถกค่าธรรมเนียมโอนเงินเอทีเอ็ม

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กรรม การผู้จัดการธนาคารกรุงไทย ในฐานะประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้หารือกับธนาคารพาณิชย์ถึงการปรับลดค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่าน เครื่องเอทีเอ็ม โดยใช้บริการข้ามธนาคาร ข้ามเขตรวมทั้งการข้ามจังหวัด ซึ่งการบริหารค่าธรรมเนียมดังกล่าวต้องพิจารณาจากภาพรวมเป็นหลัก ไม่ใช่ประเมินจากธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่ง เนื่องจากธนาคารต้องสร้างความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งได้หารือกันในเรื่องดังกล่าวแต่ยังไม่มีข้อสรุป เนื่องจากไม่มีการศึกษาเป็นองค์รวม.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด