รวมสุดยอดงานศิลปะเก่า-ใหม่

ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากการจัดงาน ทศวรรษที่ 1 จิตร กรรมบัวหลวง ในวาระครบรอบ 30 ปี โครงการประกวดจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 1-10 (ปี 2517-2529) ที่เคยได้รับรางวัลในประเภทต่าง ๆ สำหรับปีนี้ มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดงานทศวรรษที่ 2 จิตรกรรมบัวหลวง รวบรวมผลงานของศิลปินที่ได้รับรางวัล จากการประกวดฯ ครั้งที่ 11-20 (ปี 2530-2539) มาจัดแสดงระหว่างนี้ถึง 31 มี.ค. 2553 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ฯ โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน และทอดพระเนตรนิทรรศ การด้วยความสนพระทัย

คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช กรรมการมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ กล่าวถึงความสำคัญของนิทรรศการว่า เพื่อเชิดชูศิลปินบัวหลวงที่ได้พัฒนาฝีมือ และมีความก้าวหน้าทางศิลปะ ตลอดจนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างคุณประโยชน์ต่อวงการศิลปกรรมของไทย ทั้งยังเป็นการสะท้อนทิศทางและความเป็นไปของศิลปะใน ยุคดังกล่าว ตลอดจนนำเสนอพัฒนาการทางศิลปะของศิลปินด้วยผลงานชุดปัจจุบันควบคู่กันไป โดยรวบรวมผลงานทั้ง 3 ประเภท จิตรกรรมไทยแบบประเพณี จิตรกรรมไทยแนวประเพณี และจิตรกรรมร่วมสมัย ของศิลปินกว่า 78 คน ที่เคยได้รับรางวัลในประเภท ต่าง ๆ จากการประกวด จิตรกรรมบัวหลวงตั้งแต่ครั้งที่ 11-20 อาทิ สันติ ทองสุข, พรชัย ใจมา, ประสงค์ ลือเมือง, จันทนา แจ่มทิม, จินตนา เปี่ยมศิริ, สาครินทร์ เครืออ่อน,เกรียงไกร วงษ์ปิติรัตน์, ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ, สุพจน์ สิงห์สาย เป็นต้น มาจัดแสดงร่วมกับผลงานใหม่ที่เหล่าศิลปินมากฝีมือคัดสรรมาด้วยตนเอง รวมผลงานทั้งหมดเกือบ 200 ชิ้น.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด