ปธ.หอการค้า5จว.ใต้ติงใช้สุนัขแทนGT200

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพจน์ ไพบูลย์เกษมสุทธิ์ ประธานกลุ่มหอการค้า 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า หลังจากที่นายกรัฐมนตรีออกมาแถลงข่าว ถึงประสิทธิภาพการทำงานของ เครื่อง จีที 200 ที่ไม่ผ่านนั้น กรณีนี้ตนมองว่า คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีส่วนสำคัญในการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ด้วย อย่าไปพึ่งหวังกับเครื่องมือเพียงอย่างเดียว หรือไปพึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายเดียว ทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ควรจะมีความเข้าใจ มีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลในพื้นที่อาณาเขตของตนเองให้ดี สำหรับเครื่องจีที200 ที่พบว่ามีประสิทธิภาพการทำงานต่ำกว่าเกณฑ์นั้น ตนมองว่า ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดี แต่อย่างไรก็ตาม
หลังจากมีข่าวออกมาเช่นนี้ ย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น ในการใช้เครื่องดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ประธานกลุ่มหอการค้า กล่าวอีกว่า ในส่วนการนำสุนัขดมกลิ่นหาวัตถุระเบิดมาใช้ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นั้น เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ ในพื้นที่เป็นชาวไทยมุสลิม การนำสุนัขมาตรวจหาสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ ในพื้นที่ ก็ควรจะต้องระมัดระวังให้มากด้วย เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ เพราะพี่น้องมุสลิมไม่ชอบสุนัข โดยเฉพาะการนำสุนัขเข้าไปตรวจค้นที่ภายในบ้านพัก หรือมัสยิด เป็นต้น