ปภ.เผย มีพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว 14 จังหวัด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผย มีพื้นที่ประสบภัยแล้งที่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้งแล้ว จำนวน 14 จังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานว่า ขณะนี้มีพื้นที่ประสบภัยแล้งที่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้งแล้ว จำนวน 14 จังหวัด 95 อำเภอ แยกเป็นภาคเหนือ 7 จังหวัด 62 อำเภอ ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงราย น่าน พะเยา ลำปาง แพร่ สุโขทัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัด 20 อำเภอ ได้แก่ เลย หนองบัวลำภู ขอนแก่น ภาคกลาง 3 จังหวัด 11 อำเภอ ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สุพรรณบุรี ภาคใต้ 1 จังหวัด 2 อำเภอ ได้แก่ ตรัง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 1,025,194 คน 327,375 ครัวเรือน และคาดว่าจะมีพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 82,274 ไร่ แยกเป็น พืชไร่ 78,353 ไร่ นาข้าว 3,431 ไร่ พืชสวน 490 ไร่ ทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด