ครม.ผ่านงบกว่า5.6ลบ.ให้จนท.3จ.ชายแดนใต้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์ ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ให้จัดสรรงบประมาณ กว่า 5.6 ล้านบาท เพื่อขึ้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ ให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 8,070 คน นอกเหนือจากโควตาปกติ สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2552 โดยต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานเกิน 8 เดือน ไม่สังกัด กอ.รมน.