ครม.อนุมัติ250ล.ให้ตม.-739ล.เพลี้ยกระโดด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ในการสนับสนุนงบประมาณ วงเงิน 250 ล้านบาท ให้กับด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือ ตม. เพื่อรองรับระบบสารสนเทศเชื่อมโยงเครือข่าย ตม. ซึ่งจะมีการติดตั้ง 45 จุดทั่วประเทศ ควบคุม 58 ด่านตรวจคนเข้าเมือง เพื่อป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ของด่านตรวจคนเข้าเมือง ในการใช้ดวงตราประทับหนังสือเดินทาง เพื่อเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทน

นอกจากนี้ คณะประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเบิกจ่ายงบประมาณ 739 ล้านบาท จากโครงการสงเคราะห์เกษตรกร เพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ที่ได้รับผลกระทบจากเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล