ดุสิตโพลขอฝ่ายค้านหยุดปลุกระดมผวาบานปลาย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สวนดุสิตโพล ออกสำรวจความคิดเห็นประชาชน ภายใต้หัวข้อการระดมความคิดเห็นเพื่อไม่ให้เหตุการณ์บ้านเมืองวุ่นวายและบานปลาย โดยสำรวจจากประชาชน 1,097 คน ตั้งแต่วันที่ 14-16 ก.พ.ที่ผ่านมา พบว่า สิ่งที่ประชาชนสามารถช่วยไม่ให้เกิดความวุ่นวายบานปลายได้นั้น 35.58 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการชุมนุม 25.00% ระบุว่า ไม่ควรสนับสนุนฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ขณะที่ด้านนักการเมืองนั้น ประชาชน 39.85 % คิดว่า หากวางตัวเป็นกลางจริงๆ จะช่วยไม่ให้เหตุการณ์บานปลายได้ และ 27.34% เชื่อว่า หากนักการเมืองไม่โต้ตอบหรือให้ร้ายกัน จะช่วยลดโอกาสเกิดความรุนแรงได้

นอกจากนี้ ในด้านความหวังของประชาชน ที่จะไม่ให้เกิดความรุนแรงนั้น 47.37 % เชื่อว่า พึ่งตัวเองด้วยการตั้งสติ มีจิตสำนึกรักประเทศชาติ จะช่วยไม่ให้เกิดสถานการณ์วุ่นวายบานปลายได้