ครม.อนุมัติออกพันธบัตรออมทรัพย์1แสนล.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติออกพันธบัตรออมทรัพย์ วงเงิน 1 แสนล้านบาท อายุ 6 ปี เพื่อนำไปชำระคืนเงินกู้ ที่กระทรวงการคลังได้ใช้ไปในปี 2552 และ 2553 ที่จะมีกำหนดคืนชำระในปี 2554-2555 จำนวน 1.05 แสนล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดอ้างอิง กับพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งการเปิดจองซื้อพันธบัตรจะเน้นให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปก่อน โดย จะเปิดให้จองซื้อในวันที่29 -30 มี.ค.นี้ ขณะที่ประชาชนทั่วไปจะเปิดจองได้ในวันที่ 31 มี.ค.-2 เม.ย.นี้


ทั้งนี้ออกพันธบัตรออมทรัพย์ ดังกล่าวจะเปิดให้จองซื้อในวงเงินขั้นต่ำ 1 หมื่นบาท และวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อราย