นายกฯบอกพรบ.กู้4แสนล้านยังไม่ได้ข้อยุติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พระราชบัญญัติเงินกู้ 4 แสนล้านบาท ที่คณะรัฐมนตรี ได้ส่งให้คณะกรรมการกฤษฏีกาตีความ ปัญหาข้อกฎหมาย ตามที่กรรมาธิการร่วมของรัฐสภาเสนอ โดยคณะกรรมการกฤษฏีกาได้ให้ทางออกมาแล้วว่า มีปัญหา 2 เรื่อง เรื่องแรก คือแนวทางของรัฐสภาว่า จะสามารถปฏิบัติได้อย่างไร คือจะประชุมร่วมกันของรัฐสภา หรือแยกประชุมทีละสภา และยังมีปัญหาเรื่องข้อสังเกตว่า หากเป็นการประชุมร่วมกัน ก็จะเกิดจากรัฐธรรมนูญกำหนด ส่วนเรื่องที่ 2 คือ การตั้งกรรมาธิการโดยประธานรัฐสภา อาจเกินกว่าขอบเขตอำนาจของศาลนิติบัญญัติ ดังนั้น เรื่องนี้ยังไม่ได้ข้อยุติ และผู้ที่ชี้ขาดได้ คือศาลรัฐธรรมนูญ แต่ยังไม่มีช่องทางในการยื่น และจะมีการส่งเรื่องกลับไปให้กรรมาธิการร่วมต่อไป

นอกจากนี้ นายกฯ ยังกล่าวว่า ได้พูดคุยกับเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฏีกาแล้ว ถึงความเห็นแตกต่างกรณีพระราชบัญญัติองค์กรอิสระ กรณีมาบตาพุด ส่วนกรณีความเห็นที่ไม่ตรงกัน ของคณะกรรมการ 4 ฝ่าย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะมีการพยายามทำความเข้าใจต่อไป

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด