เชียงใหม่งัดมาตรการลงโทษมือเผาป่า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมืองดเผาทุกพื้นที่ ตั้งแต่วันนี้จนถึงเทศกาลสงกรานต์ หลังพบว่า คราบฝุ่นละออง ขนาดเล็ก หรือ PM10 และไฟป่าเพิ่มสูงขึ้น นายประหยัด อนันประดิษฐ์ นักวิชาการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กมีแนวโน้มสูงขึ้น ตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ. จากระดับ 40-60 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็น 60-80 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งสอดคล้องกับจำนวน Hotspot เพิ่มขึ้นวันละ 24-26 จุด ทำให้จังหวัดลำปาง และลำพูนมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานแล้ว ขณะที่สถานการณ์ไฟป่าของเชียงใหม่ ตั้งแต่มกราคม มีไฟป่าเกิดขึ้นแล้ว 354 ครั้ง พื้นที่เสียหาย 2,233 ไร่ ซึ่งจังหวัดได้ประกาศให้
เป็นวาระจังหวัดที่ต้องแก้ปัญหาแล้ว

อย่างไรก็ตาม นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สถานการณ์หมอกควันและไฟป่าของเชียงใหม่ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจจะต้องใช้มาตรการทางกฎหมาย ในการควบคุมการเผา และปราบผู้กระทำผิด
เพื่อให้การเผาลดลงแต่ยอมรับว่า มาตรการอื่นๆ ที่ใช้ดำเนินการ ขณะนี้ยังไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร