ไทยพาณิชย์พร้อมปิดสาขาหากเกิดรุนแรง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ SCB เปิดเผยถึง สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้ว่า แนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศ มีทิศทางขยายตัวขึ้น แต่เป็นการฟื้นตัวอย่างเปราะบาง เพราะยังมีปัจจัยลบที่เป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ ปัญหามาบตาพุด และความขัดแย้งทางการเมือง ซึ่งหลายฝ่าย เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ ที่อาจเกิดเหตุรุนแรงขึ้น โดยในส่วนของธนาคาร พร้อมปิดสาขาทันที หากเกิดความรุนแรง ทั้งนี้ ส่วนตัวเป็นห่วงประเทศชาติและต้องการให้ทุกอย่างคลี่คลายไปในทิศทางที่ดี เศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกัน

นางกรรณิกา ยังกล่าวถึง กรณีการตัดสิน คดียึดทรัพย์ 7.6 หมื่นล้านบาท ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีว่า หากศาลพิพากษายึดทรัพย์ ธนาคารต้องจ่ายเงิน จำนวน 3 หมื่นล้านบาท ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ที่มีอยู่ในบัญชีเงินฝากของธนาคารออกไป และยืนยันว่า ไม่กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิน เพราะวงเงินดังกล่าวมีจำนวนไม่มากนัก เมื่อเทียบกับ
สินทรัพย์ทั้งหมดของธนาคาร