ตราดจัดงาน" ตราดรำลึก ครบรอบ 104 ปี แห่งวันสู่อิสรภาพของเมืองตราด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ตราดจัดงาน" ตราดรำลึก ครบรอบ 104 ปี แห่งวันสู่อิสรภาพของเมืองตราด (16 ก.พ.53)นายประทีป จงสืบธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดเผยว่า จังหวัดตราด เดิมเคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส เนื่องจากเหตุการณ์ ร.ศ. 112 ที่ประเทศสยามต้องยกเมืองตราด และเมืองประจันตคีรีเขตต์ หรือเกาะกง ในประเทศกัมพูชา แลกเอาเมืองจันทบุรีกลับมาตามข้อเสนอของฝรั่งเศส แต่ด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่พระองค์ทรงดำเนินวิเทโศบายทางการเมืองระหว่างประเทศ จนฝรั่งเศสตกลงยินยอมทำสัญญาคืนเมืองตราดกลับสู่ประเทศสยามอีกครั้งหนึ่ง โดยทำพิธีมอบเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2449 นับถึงวันนี้ เป็นเวลา 104 ปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จังหวัดตราดจึงถือเอาวันที่ 23 มีนาคม ของทุกปีจัดงาน "วันตราดรำลึก ตั้งแต่ปี 2515 เป็นต้นมาจนถึงครั้งนี้รวมเวลา 37 ปี สำหรับการจัดงานในปีนี้ นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ประธานคณะกรรมการจัดงาน กำหนดจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ รวม 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 23-27 มีนาคม 2553 ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และบริเวณสนามหลวงหน้าศาลากลางจังหวัด โดยเริ่มต้นจากพิธีบวงสรวงและการรำถวายสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 และพิธีเปิดงานในตอนบ่ายวันที่ 23 มีนาคม 2553 การจัดขบวนแห่อัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตรและเจ้าพ่อหลักเมืองตราด การแสดงริ้วขบวนเรือ การแต่งกายย้อนยุค การออกร้านของดีของทุกอำเภอ อาารพื้นเมืองตราด การแสดงโขนจากรมศิลปากรและการแสดงมหรสพทุกคืน พร้อมทั้งจัดให้มีการ ออกร้านของเหล่ากาชาดจังหวัดตราด เพื่อนำรายได้ไปใช้จ่ายในกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้และประสบภัยต่างๆ ในจังหวัด จังหวัดตราดจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เที่ยวงาน "วันตราดรำลึก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกคน และขอความร่วมมือพี่น้องชาวตราดทุกครัวเรือนประทับธงทิวและพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 5 โดยพร้อมเพรียงกันด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด