กฤษฎีกาเผยให้คำตอบครม.กม.กู้เงินวันนี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

คุณพรทิพย์ จาละ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า กฤษฎีกา เตรียมให้คำตอบคณะรัฐมนตรีในวันนี้ถึงการพิจารณาข้อกฎหมาย เกี่ยวกับอำนาจ พระราชบัญญัติ 400,000 ล้าน เพื่อให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อฟื้นฟูเศษฐกิจว่า สภา มีอำนาจในการพิจารณารายละเอียดแต่ละโครงการหรือไม่ ซึ่งขณะนี้ คณะกรรมาธิการ 2 สภา อยู่ระหว่างการดูข้อกฎหมายแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ในขณะนี้ เพราะต้องรอเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนส่วนการส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ ตีความนั้น กฤษฎีกา พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สามารถส่งให้ตีความได้ เนื่องจาก มีข้อจำกัดในเรื่องของกฎหมาย ส่วนกรณีมาบตาพุด ในเรื่องของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ จัดตั้งองค์การอิสระที่ นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นห่วงว่า กฤษฎีกา จะไม่เข้าใจเจตนารมณ์ของคณะกรรมการ 4 ฝ่าย นั้น คุณพรทิพย์ เชื่อว่า จะไม่เป็นปัญหา