ครม.หารือความมั่นคงพร้อมรายงานผลสอบGT200

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ ต้องจับตาการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ที่มี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง เป็นประธาน ขณะที่ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประสิทธิภาพ เครื่องตรวจวัตถุระเบิด GT200 จะรายงานผลการตรวจสอบให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบ ก่อนที่จะให้ นายกรัฐมนตรี แถลงข่าว ส่วนวาระอื่นที่น่าสนใจ อาทิ กระทรวงยุติธรรม เสนอให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมาตรการแผนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. พร้อมกับให้ถอนร่าง พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวน ด้าน กระทรวงสาธารณสุข เสนอให้ คณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติงบประมาณ กว่า 550 ล้านบาท เพื่อดูแลประชาชน ในพื้นที่ 10 จังหวัด 172 โรงพยาบาล ที่รอพิสูจน์สถานะบุคคลในพื้นที่ทุรกันดาร
โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดน เพื่อให้เข้าถึงหลักประกันสุขภาพ ขณะเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุขเสนอให้ คณะรัฐมนตรี อนุมัติงบประมาณกว่า 133 ล้านบาท เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศ อาทิ ศูนย์รับแจ้งเหตุ 1669